Yến sào Tân Hoàng Yến đã được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cam kết an toàn với sức khỏe

Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm