Tổ yến tinh chế

Vụn Bi - 100gr

2.500.000 đ

Tinh chế 2 lớp Sợi- 100gr

3.500.000 đ

Chân yến -100gr

2.800.000 đ

Chân yến -100gr

3.100.000 đ

Tinh chế 1 lớp sợi- 100gr

3.200.000 đ

Yến Cam -100gr

3.600.000 đ

Tinh chế vuông - 100gr

3.300.000 đ

Vụn Tổ - 100gr

2.500.000 đ