Tổ yến tinh chế

Tinh chế 2 lớp Sợi- 100gr

3.400.000 đ

Chân tinh chế Loại 2-100gr

2.600.000 đ

Chân tinh chế L1-100gr

2.800.000 đ

Tinh chế 1 lớp sợi- 100gr

3.200.000 đ

Hồng yến nhạt Tinh chế -100gr

3.400.000 đ

Tinh chế vuông - 100gr

2.700.000 đ

Vụn Tinh chế -100gr

2.500.000 đ