Tổ yến thô

Chân yến thô

2.600.000 đ

Yến thô - Yên Thô Cam

2.900.000 đ

Yến thô - Loại 2

2.400.000 đ

Yến Thô - Loại 1

2.800.000 đ