Tổ yến sơ chế rút lông

Định Hình – 100gr

4.000.000 đ

Rút lông khô -100gr

4.500.000 đ

Rút lông nguyên tổ - 100gam

3.900.000 đ

Rút lông nguyên sợi- 100gr

4.000.000 đ

Rút lông ép thẳng - 100gr

3.900.000 đ