Tổ yến sơ chế rút lông

Tổ Yến rút lông định hình – 100gr

3.600.000 đ

Rút lông khô 1-100gr

4.200.000 đ

Rút lông đắp tổ - 100gam

3.600.000 đ

Rút lông xương nguyên sợi- 100gr

3.800.000 đ

Rút lông ép thẳng - 100gr

3.600.000 đ