Sản phẩm

Chân yến thô

2.600.000 đ

Yến thô - Yên Thô Cam

2.900.000 đ

Vụn Bi - 100gr

2.500.000 đ

Yến thô - Loại 2

2.400.000 đ

Yến Thô - Loại 1

2.800.000 đ

Định Hình – 100gr

4.000.000 đ

Rút lông khô -100gr

4.500.000 đ

Rút lông nguyên tổ - 100gam

3.900.000 đ

Rút lông nguyên sợi- 100gr

4.000.000 đ

Tinh chế 2 lớp Sợi- 100gr

3.500.000 đ

Chân yến -100gr

2.800.000 đ

Chân yến -100gr

3.100.000 đ

Tinh chế 1 lớp sợi- 100gr

3.200.000 đ

Yến Cam -100gr

3.600.000 đ

Tinh chế vuông - 100gr

3.300.000 đ

Rút lông ép thẳng - 100gr

3.900.000 đ

Vụn Tổ - 100gr

2.500.000 đ